Szerzői jogi nyilatkozat

Szerzői jogi nyilatkozat

royaldtf.com

Hatálybalépés dátuma 2023. július 7.

 1. Szerzői jogtulajdon

A Royaldtf.com weboldalon ("Weboldal") található minden tartalom, anyag és termék, beleértve, de nem kizárólagosan a szövegeket, képeket, logókat, grafikákat, hanganyagokat, videókat és szoftvereket, a royaldtf.com ("mi","minket" vagy"miénk") vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik, és a nemzetközi szerzői jogi törvények által védettek. A weboldalon található összes tartalom összeállítása a royaldtf.com kizárólagos tulajdonát képezi, és szintén a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt áll.

 1. Engedélyezett használat

Ön korlátozott engedélyt kap a Weboldal és annak tartalma elérésére és személyes, nem kereskedelmi célú használatára. Ez a licenc nem engedélyezi a Royaldtf.com vagy annak tartalomszolgáltatói előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldal vagy annak tartalma letöltését (az oldal gyorsítótárazása kivételével), módosítását, reprodukálását, terjesztését, továbbítását, megjelenítését, bemutatását, előadását, illetve a Weboldalból vagy annak tartalmából származó alkotások létrehozását.

 1. Tiltott használat

Ön nem használhatja a Weboldalt vagy annak tartalmát semmilyen jogellenes célra vagy mások jogainak megsértésére. A Weboldal vagy annak tartalmának bármilyen jogosulatlan felhasználása, beleértve, de nem kizárólagosan, a másolást, sokszorosítást, terjesztést, módosítást, továbbítást, megjelenítést, előadást vagy származékos művek létrehozását, szigorúan tilos, és a vonatkozó szerzői jogi törvények értelmében polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

 1. Szerzői jog megsértése

Ha úgy véli, hogy az Ön szerzői joggal védett művét a Weboldalon olyan módon másolták, reprodukálták vagy terjesztették, amely szerzői jog megsértésének minősül, kérjük, adja meg a szerzői jogokkal megbízott ügynökünknek a következő információkat:

 1. A szerzői jog tulajdonosának vagy a nevében eljárni jogosult személynek a fizikai vagy elektronikus aláírása;
 2. Az állítólagosan megsértett szerzői jogi védelem alatt álló mű azonosítása;
 3. Az állítólag jogsértő vagy jogsértő tevékenység tárgyát képező, eltávolítandó vagy a hozzáférést letiltandó anyag azonosítása, valamint olyan információk, amelyek ésszerűen elegendőek ahhoz, hogy megtaláljuk az anyagot;
 4. Az Ön elérhetőségi adatai, beleértve a címét, telefonszámát és e-mail címét;
 5. Az Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyag kifogásolt módon történő felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény nem engedélyezi; és
 6. Nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, és hamis tanúzás terhe mellett, hogy Ön jogosult a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni.

Kijelölt szerzői jogi képviselőnk a contact@royaldtf.com címen érhető el.

 1. Kapcsolattartási információk

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a jelen szerzői jogi nyilatkozattal vagy a Weboldalon elérhető tartalommal, anyagokkal vagy termékekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz a contact@royaldtf.com címen.

Utolsó frissítés: július 7, 2023