Feltételek és feltételek

Feltételek és feltételek

royaldtf.com

július 7, 2023

 

Üdvözöljük a royaldtf.com oldalon (a továbbiakban"mi","minket" vagy"miénk"). A royaldtf.com-on vagy bármelyik kapcsolt vállalkozása által kínált szolgáltatás igénybevételéhez el kell fogadnia az alábbi feltételeket. Ha meglátogatja ezt a platformot, vagy vásárol ezen a platformon, akkor elfogadja ezeket a feltételeket.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el őket. Ezen túlmenően, amikor Ön bármely jelenlegi vagy jövőbeli royaldtf.com szolgáltatást igénybe vesz, vagy meglátogat vagy vásárol bármely velünk kapcsolatban álló üzletben, függetlenül attól, hogy az szerepel-e a Weboldalunkon vagy sem, akkor Önre mind a jelen Használati feltételekről szóló megállapodás, mind az ilyen szolgáltatásra vagy üzletre vonatkozó irányelvek és feltételek vonatkoznak.


 • ADATVÉDELMI POLITIKA
  1. Kérjük, olvassa el teljes Adatvédelmi nyilatkozatunkat, amely a com-on tett látogatását is szabályozza, hogy teljes mértékben megértse gyakorlatunkat.

 

 • ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ

  1. Jogi elégedettség
   Amikor meglátogatja a com-ot , vagy e-mailt küld nekünk, akkor elektronikus úton kommunikál velünk.
  2. Hozzájárulás
   A velünk való kommunikációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy elektronikus úton kapjon tőlünk üzeneteket. E-mailben vagy ezen a webhelyen közzétett értesítésekkel fogunk Önnel kommunikálni. Ön elfogadja, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, közlés és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus úton nyújtunk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie.
 • COPYRIGHT
  1. Szerzői jogi védelem
   Az ezen az oldalon található minden tartalom, mint például szöveg, grafika, logók, gombok, ikonok, képek, hangklipek, digitális letöltések, adatösszeállítások és szoftverek a com vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik, és az Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. Az ezen az oldalon található összes tartalom összeállítása a royaldtf.com kizárólagos tulajdona, és az Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt áll. Az ezen az oldalon használt összes szoftver a royaldtf.com vagy annak szoftverbeszállítói tulajdonát képezi, és az Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt áll.
 • TRADEMARKS
  1. Védett védjegyek
   com és az oldalunkon feltüntetett egyéb védjegyek a royaldtf.com vagy leányvállalatai bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
  2. Védett grafika
   Minden com grafika, logó, oldalcím, gomb ikonok, szkriptek és szolgáltatásnevek a royaldtf.com vagy leányvállalatainak védjegyei vagy védjegyei. A royaldtf.com védjegyei és védjegyei nem használhatók olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely nem a royaldtf.com-é, olyan módon, amely valószínűleg zavart okozhat a vásárlók körében, vagy olyan módon, amely becsmérli vagy lejáratja a royaldtf.com-ot. Minden más, nem a royaldtf.com vagy leányvállalatai tulajdonában lévő, ezen az oldalon megjelenő védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi, akik a royaldtf.com-hoz vagy leányvállalataihoz kapcsolódhatnak, azokhoz kapcsolódhatnak vagy azokat szponzorálhatják.

 

 • LICENC ÉS HELYHEZZÁFÉRÉS
  1. Általános
   com korlátozott licencet biztosít Önnek a jelen oldal elérésére és személyes használatára, valamint a letöltésre (kivéve az oldal gyorsítótárazását) vagy módosítására, illetve annak bármely részének módosítására, kivéve a royaldtf.com kifejezett írásos engedélyével.
  2. Nincs engedély kereskedelmi értékesítésre
   Ez a licenc nem terjed ki az oldal vagy annak tartalmának bármilyen viszonteladására vagy kereskedelmi felhasználására; a terméklisták, leírások vagy árak bármilyen gyűjtésére és felhasználására; az oldal vagy annak tartalmának bármilyen származékos felhasználására; a számlainformációk letöltésére vagy másolására egy másik kereskedő javára; vagy adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -kivonó eszközök használatára.
  3. Nincs reprodukció
   Ez az oldal vagy annak bármely része nem reprodukálható, nem sokszorosítható, nem másolható, nem adható el, nem adható el, nem adható tovább, nem látogatható meg, és nem hasznosítható más módon semmilyen kereskedelmi célból a com kifejezett írásos hozzájárulása nélkül.
  4. Nincs keretezés
   Ön nem keretezhet vagy használhat keretezési technikákat a védjegyek bezárására. Logót, vagy más tulajdonosi információt (beleértve a képeket, szöveget, oldalkiosztást vagy formát) vagy a com és kapcsolt vállalkozásaink kifejezett írásbeli engedélye nélkül.
  5. Meta címkék
   Nem használhat semmilyen Meta taget vagy más rejtett szöveget a com nevének vagy védjegyeinek felhasználásával a mi kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Bármilyen jogosulatlan használat megszünteti a royaldtf.com által adott engedélyt vagy licencet.
  6. A összekapcsolása
   Ön korlátozott, visszavonható és nem kizárólagos jogot kap arra, hogy hiperlinket hozzon létre a com honlapjára, amennyiben a link nem ábrázolja hamis, félrevezető, becsmérlő vagy más módon sértő módon a royaldtf.com-ot, annak leányvállalatait, illetve azok termékeit vagy szolgáltatásait. A royaldtf.com logót vagy más tulajdonosi grafikát vagy védjegyet nem használhat a link részeként kifejezett írásbeli engedély nélkül.
 • AZ ÖN FELSZÁLLÁSA
  1. Számlája védelme
   Amint azt a webhely adatvédelmi irányelveiben részletesen kifejtjük, a webhely használatával Ön elfogadja, hogy felelős a fiókja és jelszava titkosságának megőrzéséért, valamint a számítógépéhez való hozzáférés korlátozásáért, és vállalja a felelősséget minden olyan tevékenységért, amely a fiókja vagy jelszava alatt történik.
  2. Gyermekek általi használat
   Amint azt a webhely Adatvédelmi irányelvekben részletesen kifejtettük, a com termékeket árul gyermekeknek, de azokat felnőtteknek értékesíti, akik hitelkártyával vásárolhatnak. Ha Ön 13 év alatti, a royaldtf.com-ot csak szülő vagy gondviselő bevonásával használhatja, a royaldtf.com és leányvállalatai fenntartják a jogot, hogy saját belátásuk szerint megtagadják a szolgáltatást, megszüntetik a fiókokat, eltávolítják vagy szerkesztik a tartalmat, illetve törlik a megrendeléseket.
 • ÉRTÉKELÉSEK, MEGJEGYZÉSEK, KÖZLEMÉNYEK ÉS EGYÉB TARTALMAK
  1. A tartalom jellege
   A com látogatói véleményeket, megjegyzéseket és egyéb tartalmakat tehetnek közzé, küldhetnek e-kártyákat és egyéb közleményeket; valamint javaslatokat, ötleteket, megjegyzéseket, kérdéseket vagy egyéb információkat küldhetnek, amennyiben a tartalom nem illegális, obszcén, fenyegető, rágalmazó, a magánéletet sértő, a szellemi tulajdonjogokat sértő, harmadik feleket sértő vagy más módon kifogásolható, és nem tartalmaz szoftvervírusokat, politikai kampányt, kereskedelmi felhívást, láncleveleket, tömeges levelezést vagy a spam bármely formáját.
  2. Hamis információ
   Nem használhat hamis e-mail címet, nem adhatja ki magát személynek vagy szervezetnek, és nem vezethet más módon félre a kártya vagy más tartalom eredetét illetően. com fenntartja a jogot (de nem köteles) az ilyen tartalmak eltávolítására vagy szerkesztésére, de nem vizsgálja rendszeresen a közzétett tartalmakat.
  3. Megadott jogok
   Ha Ön tartalmat tesz közzé vagy anyagot küld be, és hacsak mi másként nem jelezzük, Ön a következőket adja meg com és leányvállalatainak nem kizárólagos, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan és teljes mértékben allicencbe adható jogot az ilyen tartalom felhasználására, sokszorosítására, módosítására, adaptálására, közzétételére, lefordítására, származékos művek létrehozására, terjesztésére és megjelenítésére az egész világon, bármilyen médiában. Ön a következőket adja royaldtf.com és annak leányvállalatai és allicencesei számára a jogot, hogy az Ön által beküldött nevet az ilyen tartalmakkal kapcsolatban használják, ha úgy döntenek.
  4. Tulajdonosi jogok
   Ön kijelenti és garantálja, hogy az Ön által közzétett tartalomhoz fűződő valamennyi jog az Ön tulajdonában van, vagy más módon ellenőrzi azt; hogy a tartalom pontos; hogy az Ön által megadott tartalom használata nem sérti ezt a szabályzatot, és nem okoz kárt semmilyen személynek vagy szervezetnek; és hogy Ön kártalanítja a következőket com vagy annak leányvállalatait az Ön által szolgáltatott tartalomból eredő minden követelésért. royaldtf.com jogosult, de nem köteles bármilyen tevékenységet vagy tartalmat ellenőrizni, szerkeszteni vagy eltávolítani. royaldtf.com nem vállal felelősséget és nem vállal felelősséget az Ön vagy bármely harmadik fél által közzétett tartalmakért.
 • SZERZŐI JOGI PANASZOK
  1. Általános
   com és leányvállalatai tiszteletben tartják mások szellemi tulajdonát. Ha úgy véli, hogy az Ön munkáját olyan módon másolták le, amely szerzői jog megsértésének minősül, kérjük, olvassa el a webhelyen a szerzői jog megsértésére vonatkozó panasz benyújtására vonatkozó utasításokat.
 • VESZTESÉGVESZÉLY
  1. Általános
   Minden termék, amelyet a com szállítási szerződés alapján történik. Ez azt jelenti, hogy az ilyen tételek elvesztésének és tulajdonjogának kockázata a végső szállítónak történő átadáskor száll át Önre.
 • TERMÉKLEÍRÁSOK
  1. Általános
   com és leányvállalatai igyekeznek a lehető legpontosabbak lenni. Nem vállalunk azonban garanciát arra, hogy a termékleírások és az oldal bármely más tartalma pontos, teljes, megbízható, aktuális vagy hibamentes. Ha egy termék által kínált royaldtf.com maga nem a leírtaknak megfelelő, az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége, hogy visszaküldi azt nem használt állapotban.
 • A SZÁMOGATÁS KIZÁRÁSA ÉS A VÁLLALKOZÁSI KÖTELEZETTSÉG KORLÁTOZÁSA
  Ezt a weboldalt a következők biztosítják com "ahogy van" "ahogy rendelkezésre áll" alapon nyújtja. Royaldtf.com nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy szavatosságot az oldal működésével, illetve az oldalon található információkkal, tartalommal, anyagokkal vagy termékekkel kapcsolatban. Kifejezetten elfogadja, hogy az oldal használata kizárólag az Ön kockázatára történik.

  Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett teljes mértékben, royaldtf.com kizár minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra és a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat. royaldtf.comnem garantálja, hogy ez az oldal, annak szerverei, vagy az onnan küldött e-mailek a következők szerint működnek royaldtf.com vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentesek, royaldtf.com nem vállal felelősséget a jelen webhely használatából eredő bármilyen jellegű kárért, beleértve, de nem kizárólagosan a közvetlen, közvetett, véletlenszerű, büntető jellegű és következményes károkat.

  Bizonyos állami törvények nem teszik lehetővé a hallgatólagos garanciák korlátozását, illetve bizonyos károk kizárását vagy korlátozását, ha ezek a törvények vonatkoznak Önre, a fenti kizárások, kizárások vagy korlátozások egy része vagy egésze nem feltétlenül vonatkozik Önre, és további jogai lehetnek.
 • ALKALMAZANDÓ JOG
  1. Irányadó jog
   Azzal, hogy meglátogatta comoldalra látogatva Ön elfogadja, hogy az Egyesült Államok törvényei, tekintet nélkül a kollíziós jog elveire, irányadóak a jelen felhasználási feltételekre és minden olyan jogvitára, amely Ön és a(z) royaldtf.com és annak leányvállalatai között.
 • DISPUTES
  1. Választottbírósági eljárás és helyszín
   A platformon tett látogatásával vagy a rajtunk keresztül vásárolt termékekkel kapcsolatos bármilyen vitát az Egyesült Államokban kell bizalmas választottbíróság elé terjeszteni, kivéve, hogy amennyiben Ön bármilyen módon megsértette vagy megsértésével fenyegetett comszellemi tulajdonjogait , royaldtf.com bármelyik USA-beli állami vagy szövetségi bíróságon kereshet tiltó vagy egyéb megfelelő jogorvoslatot, és Ön hozzájárul az ilyen bíróságok kizárólagos joghatóságához és helyszínéhez.
  2. A választottbírósági eljárás véglegessége
   A választottbíró döntése kötelező érvényű, és bármely illetékes bíróság előtt ítéletként meghozható. Az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben az e megállapodás szerinti választottbírósági eljárás nem kapcsolható össze az e megállapodás hatálya alá tartozó bármely más felet érintő választottbírósági eljárással, akár csoportos választottbírósági eljárás keretében, akár más módon.

 

 • WEBHELYPOLITIKÁK, MÓDOSÍTÁS ÉS ELVÁLASZTHATÓSÁG

  1. Egyéb politikák
   Kérjük, olvassa el egyéb, az oldalunkon közzétett irányelveinket, mint például az adatvédelmi és a visszaküldési irányelveinket. Ezek az irányelvek vonatkoznak az Ön látogatására is a com. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor változtassunk webhelyünkön, szabályzatainkon és a jelen Általános Szerződési Feltételekben. Ha a jelen feltételek bármelyike érvénytelennek, semmisnek vagy bármely okból végrehajthatatlannak minősül, az adott feltétel elválaszthatónak tekintendő, és nem érinti a fennmaradó feltételek érvényességét és végrehajthatóságát.

 

 

 

royaldtf.com

 

E-mail: Info@Roy aldtf.com